Egentrening

Som medlem i LHK kan du inngå en avtale om tilgang til treningslokalet med utstyr. Egentrening på plassen kan foregå utenom de faste medlemstreningene og kursaktivitet som avholdes av klubben.

Vilkår for avtale:

 • Innbetale kr. 100,- pr. år til klubbens konto 6012.06.51016
 • Ta vare på klubbens eiendeler
 • Holde det ryddig og rent i lokalene
 • Legge på plass utstyr etter bruk
 • Holde alle skap lukket
 • Ikke oppbevare privat utstyr i lokalene til klubben
 • Oppbevare nøkkel og/eller kode på en forsvarlig måte
 • Ikke låne ut, lage kopier eller endre nøkkel/kode
 • Opplyse om tap av nøkkelen og på anmodning innlevere den
 • Melde ifra til styret hvis noe blir ødelagt eller andre avvik oppdages
 • Sørge for at alt er lukket og låst før avreise
 • Brudd på vilkår vil føre til inndragelse av tilgang

Dersom du ønsker å inngå en slik avtale kan du sende en forespørsel på e-post til: styret@lorenskoghundeklubb.no

hund på et skateboard på egentrening
kvinne med hun på egentrening