Veiledning til aktiviteter under korona- pandemien i henhold til gjeldende smittevernregler

Veiledning til aktiviteter under korona- pandemien i henhold til gjeldende smittevernregler

For Lørenskog Hundeklubb

Lørenskog Hundeklubb (LHK) forholder seg til de til enhver tid gjeldende pålegg og anbefalinger fra norske myndigheter i koronapandemien, slik at smittespredning begrenses mest mulig.  

Endringer i covid-19-forskriften vil til enhver tid gi endringer i hvordan man legger opp aktiviteter og arrangement.

Det er likevel vesentlig og ønskelig at aktiviteter og terminfestede arrangementer gjennomføres i den grad dette er mulig innenfor gjeldende smittevernregler. 

LHKs lover § 1-2 angir NKKs formål:
«LHK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport. LHK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder.»

Følgende regler gjelder:

Det er helt avgjørende at alle fortsatt følger helsemyndighetenes råd om å holde avstand, vaske hendene og holde oss hjemme dersom vi er syke/har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.

Både deltaker og instruktører er ansvarlig for god håndhygiene. Det kan være nødvendig med vask av hender/håndsprit før og etter enkelte øvelser

LHK skal ha oversikt over hvem som har vært til stede dersom en eventuell smittesporing skulle være påkrevd. Liste må føres med minst navn og telefonnummer. Ansvarlig leder for aktiviteten skal føre denne.

Instruktør og deltager må vurdere sin egen deltagelse, dersom instruktør / deltager eller instruktørs / deltagers nærstående er i risikogruppe for eventuell smitte.

Håndssprit skal være tilgjengelig på treningsplassen til bruk for instruktører og deltaker.

Ingen arrangement er åpen for publikum.

Arrangementer må foregå utendørs / i garasjen med mindre arrangør har kapasitet til å sørge for tilstrekkelige smittevern.
 
LHK kan sette antallsbegrensning. Dette offentliggjøres på hjemmeside og/eller Facebookside for arrangementet. 

Instruktøren / leder for arrangementet er ansvarlig for at smittevernreglene overholdes og vil kunne bortvise personer som ikke overholder retningslinjene eller regelverket for øvrig.

Det skal være mulig å holde minst 1 meters avstand mellom alle personer (bortsett fra personer i samme husstand). Dette innebærer at det skal være mulig også på stedet hvor deltagere parkerer.

Hunder oppstalles i bilene og alt personlig utstyr til hund og fører skal oppbevares i eller ved egen bil. Benytt kun eget utstyr.

Utstyr ved trening tilhørende LHK vil kunne anvendes av deltakere under instruksjon av instruktøren. Håndtering av dette utstyret vil gjøres av instruktør.

Det vil ikke kunne gjennomføres innsjekk/ ha sekretariat. All registrering må skje på forhånd. Deltagere må på forhånd sende kopi/ bilde av vaksinasjonspapirer og bekreftelse av betalt deltakeravgift. 

Den enkelte må selv ta med drikke / mat / godbiter / personlig utstyr til hunder og seg selv. Felles kaffe og te utgår. Streng hygiene må etterleves.

Felles toaletter/ garderober vil være stengt.

Det gjennomføres ikke sosiale aktiviteter knyttet til arrangementet.

Deltageravgifter kan settes høyere enn vanlig for å dekke høyere utgifter samt at normalt kursinnhold / treningsopplegg samt varighet vil endres for å tilpasses smittevernreglene.

Arrangør er ansvarlig for å påse at felles utstyr (skilt, hindermateriell ol) håndteres av færrest mulig personer. Før og etter håndtering av slikt utstyr skal det gjennomføres håndvask/ benyttes håndsprit.

Øvelsene i rally som inkluderer utstyr som matskåler og leker utgår.
 

Kommende kurs

Nybegynnerhelg i Rallylydighet 6.-7.mai

Starter 06.05.2023 - Varighet 2 dager
Nybegynnerhelg i Rallylydighet 6.-7. mai!
 
Er du nysgjerrig på hva Rallylydighet er eller du har kommet litt i gang med trening, da er dette kurset for deg!
 
Kurset går over to dager, fra klokken 10-15 på Fredheim Skole.
Kun få plasser igjen!
Les mer..


Rallylydighetskurs klasse 1 og 2

Starter 15.05.2023 - Varighet 6 dager
Rallykurs klasse 1 og 2
Har du gått introkurs i rally og har lyst til å lære mer, eller er du i gang med treningen på egenhånd og trenger litt hjelp og/eller motivasjon til å komme videre?
 
Da er dette kurset for deg !

Les mer..


Rallykurs klasse 3 og Elite

Starter 24.06.2023
Dette kurset er for deg som allerede går i kl 3/E eller som har lyst til å komme i gang med øvelsene i kl 3/E.
Kanskje du trenger hjelp med bakpartskontroll eller sliter med å få til rygging? 
Eller du synes det er vanskelig å komme i gang med nye øvelser?
Da er dette kurset for deg!

Kurset går over to dager; 24-25. juni klokka 10-16 på Gamle Fredheim Skole i Lørenskog. 


Les mer..


Kommende treninger

  • Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev for å motta tilbud på kurs og nyttig informasjon
* Påkrevet felt
Våre støttespillere