Lørenskog Hundeklubb på Facebook

Aktivitetsstans pga Corona

NYE STRENGE REGLER UT JANUAR!
Både kurs og treninger er avlyst frem inntil videre.

§ 17e Stans av idretts-og fritidsaktiviteter
Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne. Med voksne menes personer som er 20 år eller eldre. Det samme gjelder frititdsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.


Klikk og les her for mer informasjon.


Våre støttespillere